ชุดซูชิ

A : ข้าวห่อสาหร่าย เตมากิ

A : ข้าวห่อสาหร่าย เตมากิ

B : ฟูโตมากิ

B : ฟูโตมากิ

C : แคลิฟอร์เนีย  มากิ

C : แคลิฟอร์เนีย มากิ

D : แคลิฟอร์เนีย มากิ และซูชิ

D : แคลิฟอร์เนีย มากิ และซูชิ

E : แคลิฟอร์เนีย มากิ ฟูโตมากิ และ ซูชิ

E : แคลิฟอร์เนีย มากิ ฟูโตมากิ และ ซูชิ

F : แคลิฟอร์เนียมากิ มากิรวม และ ซูชิรวม

F : แคลิฟอร์เนียมากิ มากิรวม และ ซูชิรวม

G : มากิหน้ารวม และ ข้าวปั้นหน้ารวม

G : มากิหน้ารวม และ ข้าวปั้นหน้ารวม

H : ข้าวปั้นหน้ารวม และแคลิฟอร์เนียมากิ

H : ข้าวปั้นหน้ารวม และแคลิฟอร์เนียมากิ

I : แซลมอนอะบุริโรล และ ซูชิหน้ารวม

I : แซลมอนอะบุริโรล และ ซูชิหน้ารวม

J : แซลมอนอะบุริโรล

J : แซลมอนอะบุริโรล

K : แซลมอนอะบุริโรล และ ข้าวปั้นหน้าแซลมอนอะบุริ

K : แซลมอนอะบุริโรล และ ข้าวปั้นหน้าแซลมอนอะบุริ