ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ร้าน Wakana ขอพักเพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ เตรียมพบกันใหม่วันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ร้านฟู้ด โปรมาร์ท สาขา พระราม 3
รายการสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฟู้ด เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้ความใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้สรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลสารสนเทศ ส่วนบุคคล ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้จากลูกค้า และวิธีการที่เราใช้ และคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศนั้น นโยบายนี้จะแจ้งให้คุณทราบเช่นเดียวกันว่าคุณต้องทำอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP ADDRESS), คุกกี้ (COOKIE) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (INQUIRY FORM) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ความยินยอมของผู้ใช้บริการต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหลายในนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของเราตามที่แสดงข้อมูลไว้ที่นี่ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับบริษัท ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆในนโยบายนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล คุณอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมบางอย่างได้ เช่น การเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การขอข้อมูล หรือการส่งอีเมลให้เรา เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล

ตามที่ใช้อยู่ในนโยบายนี้ “ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นของส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ชื่อถนนที่เป็นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสารสนเทศของบัตรเครดิต และที่อยู่ทางอีเมล เป็นต้น เมื่อคุณให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณกำลังอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนดทั้งหลายของ นโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของคุณที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลจากคุณเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับบุคคลที่สาม (เช่น เว็บไซต์หนึ่งๆ อาจจะอนุญาตให้ส่ง “ไปรษณียบัตร” อิเล็กทรอนิกส์ให้เพื่อนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องทราบชื่อ และที่อยู่ทางอีเมลของบุคคลนั้น) กรุณารับทราบว่า เราใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น (เช่น เพื่อส่งเมลไปรษณียบัตรนั้น เป็นต้น) และเราจะไม่ติดต่อบุคคลที่สามนั้นอีก เว้นแต่บุคคลที่สามนั้นติดต่อมาที่เรา