รายการสินค้า

ชุดปาร์ตี้เซ็ต

มินิทาเคะ ปาร์ตี้เซต

  400 บาท

มินิมัทสึ ปาร์ตี้เซต

  650 บาท

มินิคอมโบ ปาร์ตี้เซต

  650 บาท

มินิโชกุน ปาร์ตี้เซต

  850 บาท

ทาเคะ ปาร์ตี้เซต

  850 บาท

คอมโบ ปาร์ตี้เซต

  1,050 บาท

มัทสึ ปาร์ตี้เซต

  1,150 บาท

สุคิ ปาร์ตี้เซต

  1,250 บาท

ยูตะคะนะ ปาร์ตี้เซต

  1,250 บาท

ฮานะ ปาร์ตี้เซต

  1,250 บาท

ฮารุ ปาร์ตี้เซต

  1,250 บาท

โชกุน ปาร์ตี้เซต

  1,450 บาท

แซลมอนเซนไต1

  3,990 บาท
อาหารพร้อมจัดส่งภายใน 3 ชม.

แซลมอนเซนไต3

  3,990 บาท
อาหารพร้อมจัดส่งภายใน 3 ชม.

แซลมอนเซนไต 2

  3,990 บาท
อาหารพร้อมจัดส่งภายใน 3 ชม.