รายการสินค้า

ชุดปาร์ตี้เซ็ต

มินิทาเคะ ปาร์ตี้เซต

  500 บาท

มินิมัทสึ ปาร์ตี้เซต

  700 บาท

มินิคอมโบ ปาร์ตี้เซต

  700 บาท

ทาเคะ ปาร์ตี้เซต

  900 บาท

มัทสึ ปาร์ตี้เซต

  1,300 บาท

คอมโบ ปาร์ตี้เซต

  1,300 บาท

ยูตะคะนะ ปาร์ตี้เซต

  1,400 บาท

สุคิ ปาร์ตี้เซต

  1,400 บาท

โชกุน ปาร์ตี้เซต

  1,500 บาท

ฮานะ ปาร์ตี้เซต

  1,500 บาท

แซลมอนเซนไต3

  4,990 บาท
อาหารพร้อมจัดส่งภายใน 3 ชม.

แซลมอนเซนไต 2

  4,990 บาท
อาหารพร้อมจัดส่งภายใน 3 ชม.

แซลมอนเซนไต1

  4,990 บาท
อาหารพร้อมจัดส่งภายใน 3 ชม.