รายการสินค้า

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • เวลาให้บริการปกติสำหรับบริการจัดส่งถึงบ้าน คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-20.30 น. ทุกวัน (ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 การให้บริการรับออเดอร์ถึง 08.00-19.30 น. ตามมาตรการและการขอความร่วมมือจากภาครัฐ)
  • ภาพผลิตภัณฑ์ ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • บริการจัดส่งอาหารอาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
  • ไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ การบริการจัดส่งโดย ลาล่ามูฟ เริ่มต้นที่ 48 บาท ต่อใบเสร็จ
  • ราคา รายการอาหาร และโปรโมชั่นต่างๆ ที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เป็นข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อผ่าน WAKANA เท่านั้น
  • การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ครบทุกรายการ การรองรับจำนวนของรายการอาหารที่สั่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นบางรายการอาจมีจำหน่ายเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าของจะหมด
  • ลูกค้าสามารถสอบถามราคาสินค้าได้จากพนักงานผ่านทาง Line: @wakanafooddelivery หรือ 02-770-8855
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการอาหาร ราคา รายการส่งเสริมการขาย พื้นที่ และเวลาในการจัดส่ง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ถูกต้อง และน่าเชื่อถือที่สุด แต่เนื่องด้วยอาจมีความคลาดเคลื่อนบางประการจึงอาจส่งผลทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องได้

ข้อกำหนดการเปลี่ยนคืนสินค้า

ประเภทเครื่องดื่มบรรจุขวด

ลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนคืนสินค้าประเภทเครื่องดื่มบรรจุขวด ภายใน 7 วัน โดยลูกค้าต้องทำการจัดเก็บสินค้าตามคำแนะนำที่เขียนไว้ที่ฉลากสินค้าหรือตามวิธีที่กำหนด และนำมาคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้เก็บรักษาสินค้าตามคำแนะนำที่เขียนไว้บนฉลากสินค้าหรือตามวิธีการที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนคืนสินค้า

ประเภทอาหารปรุงสุก หรืออาหารพร้อมบริโภค

ลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนคืนสินค้าประเภทอาหารปรุงสุก หรืออาหารพร้อมทาน ทันทีที่ได้รับสินค้า หากสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งอาหารปรุงสุก หรืออาหารพร้อมทานดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้ในเชิงปฏิบัติว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านเชิงคุณภาพ และนำมาคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า ไม่เช่นนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนคืนสินค้า