รายการสินค้า

โอนิกิริ

โอนิกิริ - ซาบะย่างเกลือ

  35 บาท

โอนิกิริ - ซาบะเทริยากิ

  35 บาท

โอนิกิริ - สลัดปูอัดไข่กุ้ง

  35 บาท

โอนิกิริ - แซลมอนย่างเกลือ

  45 บาท

โอนิกิริ - ไข่กุ้งมายองเนส

  45 บาท

โอนิกิริ - แซลมอนเทริยากิ

  45 บาท

โอนิกิริ - แคลิฟอร์เนีย

  45 บาท