แซลมอนซาชิมิ

แซลมอนซาซิมิ ไซส์ XS (160กรัม)

แซลมอนซาซิมิ ไซส์ XS (160กรัม)

แซลมอนซาซิมิไซส์ S (300กรัม)

แซลมอนซาซิมิไซส์ S (300กรัม)

แซลมอนซาซมิไซส์ M(500กรัม)

แซลมอนซาซมิไซส์ M(500กรัม)

แซลมอนซาซิมิไซส์ L(750กรัม)

แซลมอนซาซิมิไซส์ L(750กรัม)

แซลมอนซาซมิไซส์ XL (1กิโลกรัม)

แซลมอนซาซมิไซส์ XL (1กิโลกรัม)