สลัด

สลัดแซลมอนอะบุริชีสซอสเลมอน

สลัดแซลมอนอะบุริชีสซอสเลมอน

สลัดแซลมอนอะบุริชีสซอสแบล็คเมาเท่น

สลัดแซลมอนอะบุริชีสซอสแบล็คเมาเท่น